2. oddíl (světlušky)

Světluškami nazýváme holky ve věku 5 až 11 let. Oddíl je tedy složen z mladších děvčat, které spolu tráví svůj volný čas v partě podobně starých kamarádek. Během roku spolupracují v menších skupinkách (družinách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly. Každá družina má svůj název (většinou podle nějakého zvířete).

Základ programu pro světlušky tvoří:

  • poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
  • učíme se porozumět jeho příběhům i pravidlům,
  • pomáháme ostatním,
  • jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě
  • a poznáváme, co je správné a chováme se podle toho.

Program zahrnuje výuku první pomoci, poznávání přírody, tábornické dovednosti, rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla.

Zaměřujeme se také na rozvoj sociálních dovedností –  aby se děti učí spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér.

Do programu zařazujeme také zábavné hry a soutěže směřující často k procvičování praktických dovedností, které vedou k větší samostatnosti.

Družiny světlušek působí v těchto obcích:

  • Kyjov (Strašilky), vedoucí: Magda Lužová (Magi)
  • Kostelec (Fenky), vedoucí: Anna Borkovcová (Motýlek)
  • Milotice (Žirafky), vedoucí: Žaneta Kočařová (Beruška)
  • Dubňany (Koníci), Renata Ilčíková (Bublinka)
  • Ježov (Pandy), vedoucí: Jan Polášek (Olda)

Vedoucí oddílu je Žaneta Kočařová (Beruška)

Informace z oddílu:

Krátké záznamy z našich akcí naleznete v naší kronice.

Fotky z činnosti oddílu: