3. oddíl (skauti)

Oddíl je tvořen hochy ve věku 10 až 14 let. Během roku spolupracují v menších skupinkách (družinách). Každá družina má svůj název (většinou podle nějakého zvířete). Pomocí rozmanitých her a aktivit získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů. Skautům vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako plavbu na kánoích, návštěvu horolezecké stěny, práce s různými nástroji, vaření, pobyt a orientace v přírodě ale i výuku záchranářství. Skauti odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.
Skaut je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

Zážitková pedagogika

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.
Principy zážitkové pedagogiky – učení se prostřednictvím aktivní činnosti – jsou ve skautském hnutí již od jeho počátků. Dospívající mládež si z programů odnáší daleko více, když získá poznatky na základě vlastního zážitku a osobní zkušenosti.

Družiny skautů působí v těchto obcích:

  • Kyjov (Panteři), vedoucí: Jakub Brázda (Kudla)
  • Kyjov (Mamuti), vedoucí: Roman Sokol (Micák)
  • Kostelec (Jestřábi), vedoucí: Josef Borkovec (Fery)
  • Dubňany (Minotauři), vedoucí: Josef Borkovec (Fery)
  • Svatobořice-Mistřín (Medvědi), vedoucí: David Častulík (Šůtr)
  • Ždánice (Opičáci), vedoucí: Josef Horák (Méďa)

Vedoucí oddílu je Josef Borkovec (Fery)

Informace z oddílu:

Krátké záznamy z našich akcí naleznete v naší kronice.

Fotky z činnosti oddílu: