4. oddíl (skautky)

Oddíl je tvořen děvčaty ve věku 10 až 14 let. Náplní činnosti jsou smysluplné aktivity vedoucí k jejich všestrannému rozvoji. Během roku spolupracují v menších skupinkách (družinách). Každá družina má svůj název (většinou podle nějakého zvířete).

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, rozhodovat se – i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměřovat svůj život a proč.

Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně za tím jde. Člověk, který může být pilířem společnosti.

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i kameru, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na kánoích. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit, spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… Na skautingu je důležité to, že nejste sami, a to, že nejste pasivní.

Družiny skautek působí v těchto obcích:

  • Kyjov (Tygřice), vedoucí: Štěpánka Dřevěná
  • Kostelec (Klisny), vedoucí: Zuzana Hladíková (Kšilťa), Jan Borkovec (Ben)
  • Dubňany (Pegasky), vedoucí: Štěpánka Dřevěná
  • Dubňany (Upírky), vedoucí: Adriana Veitová (Acappy) 
  • Svatobořice-Mistřín (Veverky), vedoucí: Anna Horáková (Čárka)
  • Hýsly (Lišky), vedoucí: Jan Polášek (Olda)
  • Ždánice (Sovy),

Vedoucí oddílu je Jan Polášek (Olda)

Informace z oddílu:

Krátké záznamy z našich akcí naleznete v naší kronice.

Fotky z činnosti oddílu: