Roveři

Slovo rover je obecně používaný termín pro dospívající hochy a děvčata ve věku 15 – 26 let.

Slovo Rover má v angličtině několik významů. Nejlépe se nám hodí význam poutník. Symbolicky myslíme poutníka životem, který hledá sama sebe i své místo v životě.

Roveři se sdružují v roverských kmenech. Většinou se již organizují sami, tvoří si program i plánují svou činnost. Často pomáhají s činností oddílu ze kterého vzešli, či se zapojují do vedení některého z oddílů mladších dětí.

Informace z oddílu: