Skauti

Oddíl je tvořen hochy ve věku 10 až 14 let. Během roku spolupracují v menších skupinkách (družinách). Každá družina má svůj název (většinou podle nějakého zvířete). Pomocí rozmanitých her a aktivit získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů. Skautům vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako plavbu na kánoích, návštěvu horolezecké stěny, práce s různými nástroji, vaření, pobyt a orientace v přírodě ale i výuku záchranářství. Skauti odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.
Skaut je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

Zážitková pedagogika

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.
Principy zážitkové pedagogiky – učení se prostřednictvím aktivní činnosti – jsou ve skautském hnutí již od jeho počátků. Dospívající mládež si z programů odnáší daleko více, když získá poznatky na základě vlastního zážitku a osobní zkušenosti.

Družiny skautů působí v těchto obcích:

Vedoucí skautů je Jan Polášek (Olda)

Informace pro skauty:

Krátké záznamy z našich akcí naleznete v naší kronice.

Fotky z činnosti skautů: