Tábory

Tábory Tábory 2016Archivní informace r. 2016 Tábory 2015Archivní informace r. 2015

 

Tábory jsou vyvrcholením naší celoroční skautské činnosti. Táboříme ve stanech s podsadou nebo v tee-pee. V posledních letech táboří mladší členové Podchřibáků na našem střediskovém tábořišti U Zabitého na Smraďavce, starší jezdí na různá místa po celé republice.

Každoročně pořádáme tři tábory

Tábor vlčat a světlušek (děti 6-10 let), cca na 11 dnů na našem tábořišti „U Zabitého“ na Smraďavce. Kapacita 40 dětí.

Tábor pro skauty, skautky a rovery (pro účastníky od 10 let) na tři týdny. Snažíme se místo táboření každý rok měnit, abychom poznali naše kraje. Kapacita 30 dětí.

Příměstský tábor v Kyjově, KOstelci a nejbližším okolí (děti 6-11 let). Týdenní akce pro širokou veřejnost. Kapacita 30 dětí.

Tábory 2017

Jak se na tábory přihlásit?
Stačí vyplnit přihlášku, odevzdat ji vedoucímu a uhradit zálohu 500 Kč. V případě přihlášky na příměstský tábor uhraďte poplatek podle počtu přihlášených dnů.
Přihlášky:

  • tábor Vřesovice – 15. 7. – 23. 7. 2016
  • příměstský tábor (děti od 6 do 11 let)
    • 14. 8. – 18. 8. 2016 (Kyjov)
    • 21. 8. – 25. 8. 2016 (Kyjov)
    • ?. 8. – ?. 8. 2016 (Kostelec)

Jak uhradit tábory?

  • U táboru do Vřesovic uhraďte zálohu 500 Kč a později doplatek do plné ceny hotově vedoucímu nebo poslat na bankovní účet střediska 2700258108/2010

Účet je transparetní, online si můžete zkontrolovat, jestli Vaše platba přišla.
Jako variabilní symbol použijte číslo ve tvaru:
– pro tábor Vřesovice: 45ABCDEF
– pro příměstský tábor v kyjově: 40ABCDEF
kde ABCDEF je prvních 6 číslic rodného čísla dítěte.

Příspěvky na tábor
Někteří zaměstnavatelé nebo zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na tábor, doporučujeme se informovat o této možnosti.