Vlčata

Vlčaty nazýváme kluky ve věku do cca 11 let. Vlčata jsou  složeny z mladších kluků, kteří spolu tráví svůj volný čas v partě podobně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách (družinách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.

Každá družina má svůj název (většinou podle nějakého zvířete). Činnost vlčat je zaměřena na pobyt v přírodě. Kluci se seznamují se základy všeho, co se jim bude v životě určitě hodit. Klademe důraz na výchovu k samostatnosti, zodpovědnosti a kamarádskému chování. Program zahrnuje také výuku první pomoci, poznávání přírody a tábornické dovednosti.

Do programu zařazujeme také zábavné hry a soutěže směřující k procvičování praktických dovedností tak, aby byly schopné se o sebe postarat.

Družiny vlčat působí v těchto obcích:

Vedoucí oddílu je Jan Polášek (Olda)

Informace pro vlčata:

Krátké záznamy z našich akcí naleznete v naší kronice.

Přehled účasti členů oddílu na akcích a družinovkách zde.
Podmínky pro členství v oddílu zde.

Fotky z činnosti vlčat: